ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ‘ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ’ & ΜΠΑΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ΣΑΒΒΑΤΟ [8μμ] ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ‘ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ’ και

ΜΠΑΡΑΝΟΜΟΙ [ 10μμ] ΣΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ!

στο χώρο θα υπάρχει και σχετικό έντυπο υλικό

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.