Προβολή ταινίας “Χρυσή αυγή: Προσωπική υπόθεση” (90min) [στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 2 χρόνια λειτουργίας του Ανοιχτού 3ου]

2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟ 3ο __ 25-27 Νοέμβρη